538 HIKES and counting

Top Stories

Jitu

HIKE

Friday EU Laughter

eu_laughter_inner1

एक जना जड्हाँ बाटोको छेउको ढलमा खुट्टा अड्केर बसेको देखेर रातको गस्ती गरीरहेको प्रहरीको समुहले भेट्टाएछ र बल्ल

बल्ल जड्हाँको ढलमा अड्केको खुट्टा निकालिदिएछ तर जड्हाँले धेरै रक्सी खाएको हुनाले जड्हाँलाई भने छ : ओ दाई

तँपाईले त धेरै रक्सी खानु भाको रैछ त्यसैले हामी तँपाईलाई थानामा लग्नु पर्छ, ल उठ्नुस् ।

प्रहरीको कुरा सुनेर जड्हाँले : मलाई थाना लग्ने हो तँपाईहरुले ?
प्रहरीहरु : हो हामीले तँपाईलाई थाना नै लग्न लागको हो ।

जड्हाँ फेरी आफूले राम्रो सँग नसुनेको जस्तो गर्दै : थानै लग्ने हो त मलाई ?
प्रहरीहरु : थाना नै हो ।

एक जना प्रहरी जड्हाँले घरीघरी यसरी थना नै लान लागेको हो भनेर सोदेको देखेर : किन तँपाईले हामीलाई थाना नै लान

लागको भनेर यसरी सोध्नु भएको ?
जड्हाँ : हैन म त मेरो खुट्टा किन नचलेको होला, कतै भाँच्यो कि क्याहो भन्थानेको नि । त्यसैले तँपाईहरुले थाना

नलगिकन अस्पताल पो लाने हो कि भनेर नि, ल अब जाँम थानामा ।

*******************

एक चोटि सानो तिनो कामले प्रहरी थाना पुगेको बिकुराम प्रहरी थानाको सूचना पाटिमा टाँसेको केहि फोटो देखाउँदै :

हवल्दार जी यो फाटो किन यँहा टाँसेको ?
हवल्दार : यो फोटोहरु अपराधीहरुको हो, यिनीहरु फरार भएकाको खोजीकार्य हुदैछ, त्यसैले उनीहरुलाई समातेर जेलमा

हाल्न यो फोटो यो सुचना पाटिमा टाँसेको नि ।

बिकुराम अचम्म मान्दै : ल त्यसो भए तँपाईहरुले यस्तो के उल्लु काम गरेको नि, यस्तो अपराधीहरुको फोटो खिचेकै बेला

समातेर जेलमा हाल्नु पर्दैन त ।