516 HIKES and counting

Top Stories

Kapil Raj Pandey

HIKE

शुक्रबार आउने भावनाहरु

मरेतुल्य जीवन आँखा छोपिदेउन बिन्ती
होस् गुमाउ आज रक्सी थपिदेउन बिन्ती

सुन्यताको कोलाहल्मा बौलायेको जिन्दगी
कर्णप्रीय तिम्रो श्वोर सुनाइदेउन बिन्ती
होस् गुमाउ आज रक्सी थपिदेउन बिन्ती
अस्तित्वको खोजाइमा बिलाएको जिन्दगी
घरको तिम्रो बाटो आज देखाइदेउन बिन्ती
होस् गुमाउ आज रक्सी थपिदेउन बिन्ती

 

निर्दोसिताको फैसलामा अड्किएको जिन्दगी
मुक्ती पाउछु मेरै दोष भनिदेउन बिन्ती
होस् गुमाउ आज रक्सी थपिदेउन बिन्ती

कल्पनाको संसारमा थन्किएको जिन्दगी
रोपी मुटु आफ्नो नाम झिकिदेउन बिन्ती
होस् गुमाउ आज रक्सी थपिदेउन बिन्ती

यादहरुको असरमा पिल्सिएको जिन्दगी
आफ्नै हातले हाँसी बिष पिलाईदेउन बिन्ती
होस् गुमाउ आज रक्सी थपिदेउन बिन्ती
मरेतुल्य जीवन आँखा छोपिदेउन बिन्ती