Tag Archives: scene

Gosaikunda Lake

gosaikundathumbnail1.jpg 269. Gosaikunda Photo By: jk10976 (Kamal Raj Joshi)...