Top Stories

bishwanath

HIKE

बुझाई

बुझ्दैमा सब बुझ बोझ हुन गो बुझेर बुझ्ने कति? बुझ्ने के र कसोगरी बुझिलिने बुझ्लान बुझाए जती? कहाँबाट शुरु गरी कुन कुरा कहाँ पुगी टुङिग्ने? बुझेको जती नै यथार्थ कसरी कसलाई बुझाईदिने?