मुक्तक

Posted by: mid_night_sun

बिड फुक्लेर खिया लागेको बारीको कुटो जस्तो
खाना पकिसकेपछी भुसे चुल्होमा रहेको ढुटो जस्तो
तिमी बिनाको जीवन लाग्दैछ
बलिसकेर फिल्टरनेर पुगेको चुरोटको ठुटो जस्तो

मुक्तक was last modified: August 27th, 2008 by mid_night_sun
 

Blog Comments

Post Your Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *