गजल 3

Posted by: Mabi Singh

पछि लाग्दा भाग्ने छाया जस्तो चाला !
भाग्दा पछि लाग्ने छाया जस्तो चाला !

बल्दा सम्म ताप्यो साथ रह्यो पनि
खाक हुंदा त्याग्ने छाया जस्तो चाला !

गढी बस्यौ मन भित्र यति सारो
सोच्ना साथै जाग्ने छाया जस्तो चाला !

आर्का माथी भर पर्दै कति बाँचु ?
जिजी-बिषा माग्ने छाया जस्तो चाला !

गजल 3 was last modified: December 22nd, 2014 by Mabi Singh
 

Post Your Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *