गजल 2

Posted by: Mabi Singh

मबि सि

श्रृंगार बिहिन छालाको रङ्ग गुलाबी देखियो ॥
लक्षण भन्नु मात्र रगत मै खराबी देखियो ॥

हर एकमा चिर्ने शिल्प अति किताबी देखियो
र त मेरा अङ्गहरु बाटोमा जथाभाबी देखियो ॥

बदली नहुंदै बाढी र डुबानको त्रास देखाई
पानीबाट माछा बचाउछु भन्ने दाबी देखियो ॥

ग्रहणको प्रभाबले मेरो राज्य अझै अध्यारो
ताराको समेत उज्यालो चोर्नेको हाबी देखियो ॥

गजल 2 was last modified: December 22nd, 2014 by Mabi Singh
 

Blog Comments

Post Your Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *