गंगाटाको टोकरी

Posted by: talkinape

तपाईंहरुलाई गंगाटो/CRAB को एौता रोचक कुरा सुनौन गैइराको छु, कुरा अज्ज भन्दा ६ बर्ष अगाडि को हो, जब म पदाइको सिल्सिलामा मद्रस MADRAS(Chennai) मा थ्ए। त्यहाँको माछा बजारमा मैले एौता टोकरीमा गंगाटोहरु देखे, तोकरी तेती गहिरो थिएअन, तर गंगटाहरु धेरै थीए तेश तोकरीमा, जुइदै थ्एअ, अनी टोकरीबाट फुत्किनेय् प्रयासमा थीए, तर सबैको कोशीश बेकार हुँदै थियो।

जब जब एौता गंगाटो , टोकरीको अली माथि निस्कीन लग्थ्एओ, उस्को खुट्टा अर्को गंगाटोले तनी दिन्थ्एओ, अनी तेत्रो प्रयास सबै भात भुङ भैइ उ पेह्री पहिललेकै धरातलमा अफु लाई पाहु थ्एओ। म केही सम्य तोलाएर हेर्दाइ बसे, कतीले प्रयास गरे कतीले तर त्यो टोकरीको सन्जाल बाट मुक्ती कसैले पायेअनन्। उनीहरु आफ्नो खुट्टा तान्दै मा ब्एअस्त भ्एअ।

तेती कै मा 1 जना ग्रहकले गंगाटोको मोल तोल गरी रहेय्को थीए, त्यो माजी दाईले टपक एौता टोकरीको माथि सम्मा पुगेको गङ्गटोलाई तपक तीपे र आफ्नो गर्हकलाई दिएअ। अब्ब तपाईं आँफै अनुउमान लगाउनुस् त्यो गंगाट के भ्एअो होला?

आज म आफ्नो देशलाई फर्की हेर्छु र मलाई तेही गंगाटाको टोकरीलाई हेरी रहेको जस्तो अनुभव हुन्छ।।।

 

source: http://blog.sajilonepal.com

गंगाटाको टोकरी was last modified: May 21st, 2008 by talkinape
 

Blog Comments

 1. iZenMaster

  ResponsibleOne if you read carefully, you’ll see that: the BLOG says that : CRABs could have excaped, but they were busy pulling one another down.
  And there is no water, in that …and their final destination is SOMEBODYS DINNER TABLE….:-)

  http://blog.sajilonepal.com/2008/05/blog-post.html click here to see the picture of how is
  टोकरी is with Crabs!!
  I mean its a BLOG, its definitely a personal opition!!

 2. ResponsibleOne

  “आज म आफ्नो देशलाई फर्की हेर्छु र मलाई तेही गंगाटाको टोकरीलाई हेरी रहेको जस्तो अनुभव हुन्छ।।”
  You must be outside nepal to make this sort of remark. Such people generally have a misconception that they are no more गंगाटा when they leave the टोकरी.
  They hesitate to acknowledge that a lil water in the टोकरी was far more comfortable than ‘बजारको धुलो’

 3. talkinape Post author

  @sanjib: please do write about it!

  @Disagree: i am sorry that you don’t agree, but i would encourage you to read it as a BLOG/STORY. And you have assumed that bad things happened to me, can you elaborate on this? why you said that bad things happened to me??….but anyway this is a BLOG :wink:

 4. Disagree

  Bad things happens with the people like you.. who can talk.. write but do not act. If your role is only to see like you sow that tokari… talking about anything is worthless.. I absolutely do not agree with you.

Post Your Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *