कुन गाँठो फुकाल्ने हो?

Posted by: Dovan Rai

gath0.gif

कुन गाँठो फुकाल्ने हो? was last modified: December 23rd, 2014 by Dovan Rai
 

Blog Comments

  1. anti-girija

    गिरीजा खस्ने गरी खोल्नु पर्छ।

    राम्रो छ कार्टून। अझै देख्न पाइओस् यस्तो।

Post Your Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *