Top Stories

Dovan Rai

HIKE

कुन गाँठो फुकाल्ने हो?

gath0.gif

2 thoughts on “कुन गाँठो फुकाल्ने हो?

  1. गिरीजा खस्ने गरी खोल्नु पर्छ।

    राम्रो छ कार्टून। अझै देख्न पाइओस् यस्तो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *